Programa Conecta COVID

Laboratorio intelixente de productos biocidas a partir de aceites reciclados para a prevención do COVID-19 (Proxecto DAVID)

Resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19

Operación cofinanciada pola Unión Europea, a través do FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER)

Unha maneira de facer Europa

Skip to content